Линии цвета 3. 2011

Холст, акрил, 60х80см 3 000 USD